Ιστορικές μελέτες για τα ζητήματα της μητρότητας και της παιδοκτονίας στην Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙστορικές μελέτες για τα ζητήματα της μητρότητας και της παιδοκτονίας στην Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. (EL)

Χρυσικού, Γεωργία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία. (EL)

masterThesis

Μη νόμιμη γονιμότητα (EL)
Παιδική θνησιμότητα (EL)
Illegitimate fertility (EL)
Μητρότητα (EL)
Infant mortality (EL)
Motherhood (EL)


2007


2015-11-19T10:50:28Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.