Η ανταλλάξιμη περιουσία των μουσουλμάνων της Λέσβου : το παράδειγμα της πόλης της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ανταλλάξιμη περιουσία των μουσουλμάνων της Λέσβου : το παράδειγμα της πόλης της Μυτιλήνης (EL)

Καραβία, Χαρά

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία . (EL)

masterThesis

Exchangeable property (EL)
Ανταλλάξιμη περιουσία (EL)
Ανταλλάξιμοι πληθυσμοί (EL)
Μουσουλμάνοι της Λέσβου (EL)
Muslims of Lesvos (EL)
Exchanged populations (EL)


2006


2015-11-19T10:50:30Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.