Σχολική διαρροή και ένταξη στην αγορά εργασίας στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχολική διαρροή και ένταξη στην αγορά εργασίας στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (EL)

Μητρέλλου, Σωτηρία - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

masterThesis

Σχολική διαρροή (EL)
Social marginalith (EL)
Κονωνική συνοχή (EL)
School drop (EL)
Βορειο και νοτιο Αιγαίο (EL)
Βόρειο Αιγαίο (EL)
Επαγγελματική αποκατασταση (EL)
Νότιο Αιγαίο (EL)
Professional development (EL)
Social cohesion (EL)
North and south aegean (EL)


2010


2015-11-19T10:53:23Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.