Βελτιωμένοι εκτιμητές για τα ποσοστιαία σημεία της διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Βελτιωμένοι εκτιμητές για τα ποσοστιαία σημεία της διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής (EL)

Καραματσούκης, Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. (EL)

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη προβλημάτων εκτίμησης ποσοστιαίου σημείου διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής.Παρατίθονται το μοντέλο της διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής και κατασκευάζονται γνωστοί εκτιμητές για το ποσοστιαίο σημείο αυτής. Εξετάζεται το πρόβλημα εκτιίμησης του ποσοστιαίου σημείου θεωρώντας ως συνάρτηση ζημίας το τετραγωνικό σφάλμα. Η μέθοδος κατασκευής βασίζεται στην τεχνική του Stein και παρουσιάστηκε από τους Rukhin and Zidek(1985). Αναπτύσσεται μια δεύτερη τεχνική κατασκευής βελτιωμένων εκτιμητών,η οποία οφείλεται στους Rukhin and Strawderman(1982). Τέλος, δίνονται γραφικές παραστάσεις οι οποίες δείχνουν το ποσοστό βελτίωσης των εκτιμητών που έχουμε κατασκευάσει προηγουμένως.

masterThesis

Εκτιμητές stein (EL)
Τεχνική rukhin & zidek (EL)
Rukhin & strawderman (EL)
Τεχνική rukhin & strawderman (EL)
Rukhin & zidek (EL)
Ποσοστιαίο σημείο (EL)
Bayes estimators (EL)
Εκτιμητές bayes (EL)
Strein estimators (EL)
Exponential quantile (EL)


2005


2015-11-19T10:55:04Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.