Δημιουργία συστήματος αυτόματων συναλλαγών με μοντέλα υψηλής συχνότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Δημιουργία συστήματος αυτόματων συναλλαγών με μοντέλα υψηλής συχνότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (EL)

Ομήρου, Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου,αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών, το οποίο λειτουργεί στην αγορά μετοχών τουΧρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.Περιλαμβάνεται το υλοποιημένο σε C++ πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει σεπραγματικό χρόνο όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από το Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα επεξεργάζεταικατάλληλα, αποφασίζει μέσω ενός μοντέλου υψηλής συχνότητας αν θα λάβει μία επενδυτική απόφαση και την αποστέλλει πίσω στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

masterThesis

Συχνότητας (EL)
High (EL)
Συναλλαγών (EL)
Χρηματιστήριο (EL)
Αξιών (EL)
Trading (EL)
Frequency (EL)
Σύστημα (EL)
Υψηλής (EL)
Market (EL)
System (EL)
Stock (EL)


2013


2015-11-19T10:57:26Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.