Κρίση χρέους και ΔΝΤ: η περίπτωση της Ισλανδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Κρίση χρέους και ΔΝΤ: η περίπτωση της Ισλανδίας (EL)

Καραγιάννης, Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Η παγκόσμια οικονομική κοινότητα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης. Η υφιστάμενη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, που μετατράπηκε, ακολούθως, σε οικονομική και, τελικά σε κρίση χρέους επηρέασε με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες φόρες. Αν και ξεκίνησε σαν μια εσωτερική κρίση της αγοράς των ακινήτων και των τραπεζικών ιδρυμάτων της Αμερικής, πολύ σύντομα εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο, βυθίζοντας στην ύφεση πολλές οικονομίες. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της κρίσης που έπληξε την Ισλανδία το 2008, ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής ύφεσης. Παράλληλα εξετάζονται ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην προσπάθεια διάσωσης της Ισλανδικής οικονομίας καθώς και οι κρατικοί παρεμβατισμοί από πλευράς της ίδιας της χώρας. Εντούτοις αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ισλανδία, εντέλει, κατάφερε να υπερβεί την κρίση χωρίς την οικονομική διάσωση από το ΔΝΤ, αφήνοντας τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας αντικατοπτρίζεται στα χρήσιμα συμπεράσματα της οικονομικής κρίσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, επιχειρείται μία προσπάθεια διατύπωσης εναλλακτικών πολιτικών και οικονομικών προτάσεων με στόχο της μακροημέρευση και την υγιή λειτουργία του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος, μέσα από την επιτυχή έξοδο της ισλανδικής οικονομίας από την κρίση.

masterThesis

Bank system (EL)
Iceland economy (EL)
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (EL)
Οικονομία (EL)
Debt crisis (EL)
Economy (EL)
Κρίση χρέους (EL)
Ισλανδική οικονομία (EL)
International Monetary Fund (EL)
Ισλανδία (EL)
Τραπεζικό σύστημα (EL)
Iceland (EL)


2014


2015-11-19T10:57:29Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.