Η εμπλοκή Η.Π.Α. και Κίνας στις αραβικές εξεγέρσεις και ο ευρύτερος σινοαμερικανικός ανταγωνισμός υπό το πρίσμα του εμπλουτισμένου ρεαλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2014 (EL)

Η εμπλοκή Η.Π.Α. και Κίνας στις αραβικές εξεγέρσεις και ο ευρύτερος σινοαμερικανικός ανταγωνισμός υπό το πρίσμα του εμπλουτισμένου ρεαλισμού (EL)

Μουμτσάκης, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Η Αραβική Άνοιξη αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πολιτική και οικονομική φυσιογνωμία των κρατών της περιοχής καθώς και του διεθνούς συστήματος. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης λοιπόν είναι η εξέταση των γεγονότων της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης υπό το πρίσμα του Αμερικανοκινεζικού ανταγωνισμού, που αποτελεί την κυριότερη μεταβλητή στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική οικονομία και στη βάση ενός νέου αναλυτικού πλαισίου, αυτού του Εμπλουτισμένου Ρεαλισμού (Elaborated Realism).Σε αυτό το πλαίσιο η Αραβική Άνοιξη μπορεί να εκληφθεί ως ένα περιφερειακό σοκ του οποίου οι πραγματικές ρίζες και αιτίες μπορούν να εντοπιστούν στον οξύ πολιτικοοικονομικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας. Παράλληλα και με τη βοήθεια του αναλυτικού πλαισίου του Εμπλουτισμένου Ρεαλισμού γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί ο ρόλος και η επιρροή μη κρατικών δρώντων όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διάφοροι Διεθνείς Οργανισμοί, των νέων τεχνολογιών αλλά και να καταδειχθεί η σημασία της προσωπικότητας των ηγετών στην πορεία και την εξέλιξη του σινοαμερικανικού ανταγωνισμού. Τέλος η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να δώσει απάντηση σε μια κρίσιμη ερώτηση γύρω από την Αραβική Άνοιξη στην οποία έως τώρα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς των μελετητών. Επιχειρείται μέσω της διεξοδικής ανάλυσης στα δυο τελευταία κεφάλαια να απαντηθεί με ποιόν τρόπο η στάση και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Κίνας επηρέασαν την έναρξη και την εξέλιξη της Αραβικής Άνοιξης.

masterThesis

Arab spring (EL)
Αραβική άνοιξη (EL)
USA (EL)
ΗΠΑ (EL)
China (EL)
Πολιτική οικονομία (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
International relations (EL)
Κίνα (EL)
Great Powers (EL)
Μεγάλες Δυνάμεις (EL)
Political economy (EL)


2014


2015-11-19T10:57:32Z

Χίος




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.