Διαχείριση αποβλήτων των παραγωγικών μονάδων στην περιοχή του Ασωπού ποταμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση αποβλήτων των παραγωγικών μονάδων στην περιοχή του Ασωπού ποταμού (EL)

Αναστασίου, Γιώργος - Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

masterThesis

Asopos river (EL)
Βαρέα μέταλλα (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση (EL)
Chromium (EL)
Environmentally degraded areas (EL)
Χρώμιο (EL)
Ασωπός (EL)
Integrated management (EL)
Heavy metals (EL)
Περιβαλλοντικά υποβαθμισένη περιοχή (EL)


2015


2015-11-20T08:19:17Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.