Χρήση φυτικών ειδών που λειτουργούν ως υπερσυσσωρευτές μετάλλων για υην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρήση φυτικών ειδών που λειτουργούν ως υπερσυσσωρευτές μετάλλων για υην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών (EL)

Δεληγιάννη, Ασπασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

masterThesis

Υπερσυσσωρευτές (EL)
Φυτοαποκατάσταση (EL)
Βαρέα μέταλλα (EL)
Hyperaccumulator (EL)
Heavy metal (EL)
Phytoremediation (EL)


2008


2015-11-20T08:19:18Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.