Εκτίμηση της απόδοσης του κροκιδωτικού του θειϊκού αργιλίου, για την θερινή περίοδο με την μέθοδο των Jar-test, στην μονάδα επεξεργασίας νερού Γαλατσίου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της απόδοσης του κροκιδωτικού του θειϊκού αργιλίου, για την θερινή περίοδο με την μέθοδο των Jar-test, στην μονάδα επεξεργασίας νερού Γαλατσίου. (EL)

Μπαιραμίδης, Στυλιανός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

masterThesis

Water treatment (EL)
Gravitation (EL)
Jar - test (EL)
Επεξεργασία νερού (EL)
Flocculation (EL)
Coagulation (EL)
Κροκίδωση (EL)
Συσσωμάτωση (EL)
Καθίζηση (EL)


2008


2015-11-20T08:19:19Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.