Εκτίμηση της απόδοσης του θειικού αργιλίου, για την θερινή περίοδο με την μέθοδο των Jar-test, στην ΜΕΝ Γαλατσίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Εκτίμηση της απόδοσης του θειικού αργιλίου, για την θερινή περίοδο με την μέθοδο των Jar-test, στην ΜΕΝ Γαλατσίου (EL)

Μπαιραμίδης, Στυλιανός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Σε δείγματα ανεπεξέργαστου νερού, τα οποία λαμβάνονταν σε καθημερινή βάση, τοποθετήθηκαν διαφορετικές δόσεις του κροκιδωτικου του θειικού αργιλίου, καθώς και πολυηλεκτρολύτης ως βοηθητικό κροκίδωσης και πραγματοποιήθηκε επεξεργασία του νερού με την μέθοδο του jar-test. Μετά την διαδικασία της κροκίδωσης, της συσσωμάτωσης και καθίζησης των αιωρούμενων στερεών, δείγμα από το επεξεργασμένο νερό λήφθηκε και μετρήθηκαν οι παράμετροι, σε αυτό, της θολότητας, του pH και του υπολειμματικού αργιλίου και προσδιορίστηκε η βέλτιστη δόση του κροκιδωτικού

masterThesis

Water treatment (EL)
Gravitation (EL)
Jar - test (EL)
Επεξεργασία νερού (EL)
Flocculation (EL)
Coagulation (EL)
Κροκίδωση (EL)
Συσσωμάτωση (EL)
Καθίζηση (EL)


2008


2015-11-20T08:19:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.