Εντοπισμός χώρων εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής στο νησί της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Εντοπισμός χώρων εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής στο νησί της Λέσβου (EL)

Παττακού, Αικατερίνη - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της διαχείρισης και αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής που παράγονται στο νησί της Λέσβου μέσω της ανάλυσης περίπτωσης ενός δρόμου.Με χρήση Γεωγραγικών Συστημάτων πληροφοριών επιχειρείται η εύρεση κατάλληλων χώρων εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής στο νησί της Λέσβου.Ιδανικά οι θέσεις που θα ευρεθούν θα μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής διάθεσης και αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής και όχι ως ΧΥΤ Αδρανών, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των φυσικών πόρων με την μείωση χρήσης λατομικών προϊόντων.

masterThesis

Προϊόντα εκσκαφής (EL)
Products of excavator (EL)


2012


2015-11-20T08:19:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.