Τεχνικο-οικονομική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του κτιρίου Κεντρικής Διοίκησης στον Λόφο Ξενία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Τεχνικο-οικονομική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του κτιρίου Κεντρικής Διοίκησης στον Λόφο Ξενία (EL)

Παναγόπουλος, Διονύσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο από τεχνολογική όσο και από οικονομική σκοπιά. Εξετάζεται επίσης η περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών επί της στέγης του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης στον λόφο Ξενία.

masterThesis

Photovoltaic (EL)
Roof (EL)
Στέγη (EL)
Solar (EL)
Ηλιακή (EL)
Φωτοβολταϊκά (EL)


2007


2015-11-20T08:19:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.