Απολύμανση του πόσιμου νερού: προχωρημένες μέθοδοι εναλλακτικές του χλωρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Απολύμανση του πόσιμου νερού: προχωρημένες μέθοδοι εναλλακτικές του χλωρίου (EL)

Θεοδωράτου, Αγγελική - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Στη φύση το νερό περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς που αν δεν απομακρυνθούν πριν την κατανάλωση προκαλούν προβλήματα υγείας σε ανθρώπους και ζώα. Κατά την επεξεργασία του νερού η απολύμανση είναι η διεργασία που καταστρέφει ή αδρανοποιεί αυτούς τους μικροοργανισμούς. Η απολύμανση του νερού πραγματοποιείται κυρίως με την προσθήκη χλωρίου. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων της χλωρίωσης υπάρχει ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές του χλωρίου μεθόδους απολύμανσης, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής.Οι κυριότερες εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης του νερού είναι το όζον, το διοξείδιο του χλωρίου, το υπερμαγγανικό κάλιο, οι χλωραμίνες, η υπεριώδης ακτινοβολία καθώς και οι συνδυασμοί τους. Εκτός από αυτές τις μεθόδους υπάρχουν και λιγότερα διαδεδομένες όπως το διοξείδιο του τιτανίου, η ηλιακή ακτινοβολία και άλλες που περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες.
There is no such thing as naturally pure water. In nature, all water contains pathogenic microorganisms which cause health problems to people and animals if they are not inactivated before water is used. Disinfection is a process designed for the deliberate reduction of the number of pathogenic microorganisms. A variety of agents carry out disinfection but the most common is chlorine. However, the last decades due to the formation of dangerous by-products alternative disinfectant methods are of great interest. These methods are the subject of the present thesis.The basic alternative disinfectant methods are ozone, chlorine dioxide, potassium permanganate, chloramines, UV radiation and their combinations. Although except of these there also some other methods such as titanium dioxide, solar radiation and others which are being described in the next pages.

masterThesis

Εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης (EL)
Pathogens (EL)
Alternative disnfectans (EL)
Chlorination (EL)
Απολύμανση νερού (EL)
Ozonation (EL)
Χλωρίωση (EL)
Οζόνωση (EL)
Water disinfection (EL)
Παθογόνοι μικροοργανισμοί (EL)


2005


2015-11-20T08:19:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.