Μελέτη σκοπιμότητας για δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Μελέτη σκοπιμότητας για δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) στη Λέσβο (EL)

Ξενιτέλλης, Δημοσθένης - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Ο κύριος σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να δώσει πληροφορίες, μέσα από πρωτογενή έρευνα, σχετικά με τον μέχρι στιγμής τρόπο διαχείρισης των Στερεών αστικών αποβλήτων από τους Δήμους της Λέσβου, παραθέτοντας για τον σκοπό τούτο πολλούς Πίνακες και χάρτες. Κυρίως όμως, και βασιζόμενη στην περίπτωση της Λέσβου, επικεντρώνεται στο να αναπτύξει ένα μοντέλο με το οποίο θα ελέγχεται η σκοπιμότητα δημιουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς στην προσπάθεια ορθής διαχείρισης, προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς τους για Υγειονομική Ταφή, σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις, πράγμα που σχεδιάζεται τελευταία και στη Λέσβο. Στη Λέσβο σήμερα τα απορρίμματα διατίθενται γενικά σε Χώρους διάθεσης χωριστούς για κάθε Δήμο, ενώ σε μερικούς Δήμους χωριστούς για κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Υπάρχει όμως και η περίπτωση (Αγιάσος, Ευεργέτουλας, Θερμή) που τα απορρίμματα διατίθενται στον ΧΔΑ του Δήμου Μυτιλήνης (Λεμονού). Ενώ όμως προχωρά η κατασκευή του κεντρικού ΧΥΤΑ (Κλεφτόβιγλα) για όλη τη Λέσβο, δεν έχει μελετηθεί ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων σε αυτόν, πρόβλημα που έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει η παρούσα μελέτη. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην εργασία, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν και έναν οδηγό στους Δήμους, για την κατανόηση του τρόπου μεταφοράς των απορριμμάτων που θα αναγκαστούν να πραγματοποιούν με την έναρξη λειτουργίας του νέου ΧΥΤΑ, του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από αυτή την μεταφορά και της λήψης σωστής απόφασης για τον τρόπο μεταφοράς που θα επιλεγεί. Από την μελέτη προέκυψε ως κύριο συμπέρασμα ότι για μικρούς Δήμους σε κοντινή απόσταση από τον ΧΥΤΑ, συμφέρει η μεταφορά των απορριμμάτων με τα απορριμματοφόρα κατευθείαν στον ΧΥΤΑ, ενώ για μεγάλους Δήμους και καθώς αυξάνει η απόσταση, συμφέρει η μεταφορά μέσω Σταθμών Μεταφόρτωσης. Επίσης συμφέρει η μεταφορά μέσω ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης των απορριμμάτων περισσοτέρων του ενός γειτονικών Δήμων.

masterThesis

Απορρίματα (EL)
Litter (EL)
Transfer station (EL)
Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (EL)
Solid wastes (EL)
Solid wastes transfer station (EL)
Στερεά απόβλητα (EL)
Μεταφόρτωση (EL)


2004


2015-11-20T08:19:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.