Εκτίμηση του Θερμικού Ισοζυγίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Εκτίμηση του Θερμικού Ισοζυγίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου (EL)

Κλώντζα, Ειρήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται μία άλλη προσέγγιση για την εξέταση του θερμικού ισοζυγίου, χρησιμοποιώντας δύο μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας (απλό και φασματικό) αντί για bulk φόρμουλες για τον υπολογισμό της μικρού μήκους κύματος ροής ακτινοβολίας (Qs) και της μεγάλης μήκους κύματος ροής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από της θαλάσσια επιφάνεια (Ql) στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Το απλό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία αποτελεί μια απλοποιημένη έκφραση του μοντέλου των Vardavas and Carver (1984). Το φασματικό μοντέλο διάδοσης ακτινοβολίας είναι επίσης μετεξέλιξη του μοντέλου των Vardavas and Carver (1984). Η διαφορά μεταξύ του απλού και του φασματικού μοντέλου διάδοσης της ακτινοβολίας είναι ότι το απλό μοντέλο λύνει τις εξισώσεις διάδοσης ακτινοβολίας σε 2 μόνο φασματικά παράθυρα, το ένα για μήκη κύματος μικρότερα και το άλλο για μεγαλύτερα των 0.85 μm. Το μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαρτών που δείχνουν τις ροές ακτινοβολίας σε ανάλυση 2,5ο×2,5ο αλλά σε αυτή την εργασία θα παραχθούν και χάρτες των ροών ακτινοβολίας με ανάλυση 1ο×1ο. Επίσης υπολογίζονται οι ροές των υπολοίπων όρων του θερμικού ισοζυγίου με τη χρησιμοποίηση bulk φόρμουλας. Τέλος εξετάζεται αν το θερμικό ισοζύγιο κλείνει σε μηνιαία κλίμακα, τα πιθανά προβλήματα που εμφανίζονται, και σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με αποτελέσματα εργασιών άλλων συγγραφέων που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

masterThesis

Heat budget (EL)
Περσικός Κόλπος (EL)
Persian Gulf (EL)
Ισοζύγιο (EL)
Θερμικό Ισοζύγιο (EL)


2007


2015-11-20T08:19:31Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.