Συνολική διαχείριση λεκανών απορροής: αρχές, διεθνείς πρακτικές και εφαρμογή και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Συνολική διαχείριση λεκανών απορροής: αρχές, διεθνείς πρακτικές και εφαρμογή και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο (EL)

Καγγελίδου, Ξανθίππη - Ι.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Η οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα διαμόρφωσε νέες συνθήκες στη χρήση των υδατικών πόρων, μιας και αποτελούν μέσο για την επίτευξη των διαφόρων τομεακών οικονομικών στόχων, ενώ εξακολουθούν να είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες και για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Εκδηλώνεται σήμερα μια αυξανόμενη πίεση να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη μέθοδος στη διαχείριση αυτών των συστημάτων. Σκοπός της εργασίας είναι να καθοριστούν οι αρχές για την περιβαλλοντική διαχείριση των υδατικών πόρων στα πλαίσια του πολύπλοκου συστήματος μιας λεκάνης απορροής, να καταγραφτούν οι διεθνείς και ελληνικές πρακτικές και εμπειρίες και να εξεταστεί η δυνατότητα ενδωμάτωσης των ετερογενών δεδομένων σε έναν αλγόριθμο για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων σε κλίμακα λεκάνης απορροής.

masterThesis

Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής (EL)
Λήψη αποφάσεων μέσω αλγορίθμου (EL)
National practices (EL)
Decision making through algorithm (EL)
Περιβαλλοντικό νερό (EL)
Environmental water (EL)
Nestos river (EL)
Ποταμός Νέστος (EL)
Integrated watershed management (EL)
Διεθνείς πρακτικές (EL)


2005


2015-11-20T08:19:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.