Καταγραφή και δημιουργία βάσης δεδομένων GIS των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Καταγραφή και δημιουργία βάσης δεδομένων GIS των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων της Λέσβου (EL)

Μπλέτσα, Γεωργία - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Σήμερα οι ΧΑΔΑ στη Λέσβο ξεπερνούν τους πενήντα. Ορισμένες έκλεισαν και έχουν αποκατασταθεί, κάποιες άλλες βρίσκονται σε διάφορα στάδια αποκατάστασης, ενώ ορισμένες εξακολουθούν να λειτουργούν επιβαρύνοντας το περιβάλλον.Η λειτουργία τους αποτελεί μια σημαντική πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και επιπλέον εάν δεν εξαλειφθεί πλήρως η ανεξέλεγκτη διάθεση και δεν αποκατασταθούν όλοι οι Χ.Α.Δ.Α., η χώρα θα είναι αντιμέτωπη με χρηματικές κυρώσεις για όσο διάστημα διαρκεί η παραβίασηΤο οριστικό κλείσιμο των Χ.Α.Δ.Α. περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, αποφάσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης. Η μετέπειτα φροντίδα και παρακολούθηση των αποκατεστημένων χώρων θεωρείται σχεδόν εξίσου σημαντική, ώστε μελλοντικά οι χώροι αυτοί να δοθούν σε νέα χρήση και να φιλοξενήσουν νέες δραστηριότητες.

masterThesis

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (EL)
ΧΑΔΑ Λέσβου (EL)
Βάση δεδομένων (EL)
XADA Lesvou (EL)
Solid waste landfills (EL)
Geographic database (EL)


2013


2015-11-20T08:19:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.