Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη : η οικοανάπτυξη στην περιοχή του κόλπου Καλλονής.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη : η οικοανάπτυξη στην περιοχή του κόλπου Καλλονής. (EL)

Ρούσσου, Όλγα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η διαχείριση (οργάνωση και λειτουργία) μιας προστατευόμενης περιοχής δεν είναι απλή υπόθεση. Έχει να επιλύσει και να συμβιβάσει πολύπλοκα φυσικά, βιολογικά, κοινωνικοοικονομικά και τεχνικά προβλήματα. Η Ελλάδα συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκεται σε εμβρυακό επίπεδο όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία παρόλο τον πλούτο του φυσικού της περιβάλλοντος. Οι προστατευόμενες περιοχές θα βρεθούν τα προσεχή χρόνια στην βασική ατζέντα της περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρας μας, οπότε οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για την εφαρμογή ορθών διαχειριστικών σχεδίων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την περιοχή του κόλπου Καλλονής που χαρακτηρίζεται ως περιοχή οικοανάπτυξης. Αποτελεί δηλαδή προστατευταία περιοχή που περιλαμβάνει χωριά και οικισμούς, παρουσιάζει ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών της χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο, με βάση την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προστατευτεί και διατηρηθεί μια προστατευόμενη περιοχή που αποτελεί κρίκο ενός ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου (Natura 2000) και παράλληλα να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ευημερίας στον τοπικό πληθυσμό. Η παρούσα διατριβή μέσα από τη θεσμική, οικονομική και κοινωνική προσέγγιση του ζητήματος, προτείνει μεθόδους και εργαλεία στην πορεία που οφείλουμε να ακολουθήσουμε στο ζήτημα της διαχείρισης των προστατευτέων περιοχών.

masterThesis


2001


2015-11-20T08:20:11Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.