Η ανάλυση σεναρίων ως εργαλείο για τη διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού : η περίπτωση του Αξιού.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Η ανάλυση σεναρίων ως εργαλείο για τη διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού : η περίπτωση του Αξιού. (EL)

Γιακουμή, Συλβαίν

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η διαχείριση των υδάτων είναι ένα ζήτημα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, σε παγκόσμια κλίμακα. Ως καταλληλότερο επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικής και ανάληψη αποφάσεων θεωρείται, από τη διεθνή βιβλιογραφία, το επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η εφαρμογή της ανάλυσης σεναρίων, ως μέσο αρωγής για τους λήπτες αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Αυτό που ουσιαστικά επιδιώκεται είναι η καταγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εναλλακτικών εξελεγκτικών πορειών και της ποσοτικής-ποιοτικής κατάστασης του ποταμού Αξιού, ο οποίος αποτελεί το πεδίο αναφοράς της μελέτης.

masterThesis


2001


2015-11-20T08:20:13Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.