Βιώσιμη ανάπτυξη νησιών: σχέση δραστηριοτήτων και χερσαίων υδατικών πόρων : η περίπτωση της Σερίφου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Βιώσιμη ανάπτυξη νησιών: σχέση δραστηριοτήτων και χερσαίων υδατικών πόρων : η περίπτωση της Σερίφου (EL)

Αβαγιανός, Ιωάννης - Ε.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη ενός τόπου και για την διατήρηση της ισορροπίας στη φύση. Αν και πόρος ανανεώσιμος, η υπερβολική χριΊση του από τον άνθρωπο, οδηγεί σε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ποσότητας. Επιπλέον η άσκηση δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς, έχει οδηγήσει ήδη σε μια σαφή υποβάθμιση της ποιότητας του. Για τα νησιά, το πρόβλημα του νερού είναι ιδιαίτερα οξυμένο, λόγω του περιορισμένου των πόρων τους αλλά και της δυσκολίας εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα τροφοδοσία με νερό από άλλη περιοχή, Υπάρχει ανάγκη για σωστή διαχείριση του νερού αφού κατατάσσεται στους πόρους στρατηγικής σημασίας. Όμως πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ζητήματα αειφορικής διαχείρισης των πόρων σε επίπεδο νησιών θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία την αναγνώριση των περιορισμών που επιβάλλονται σε τοπικό επίπεδο και να βασίζεται στις δυνατότητες των νησιών, δίνοντας την δυνατότητα για μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται διερεύνηση της σχέσης των δραστηριοτήτων που ασκούνται στο νησί της Σερίφου και της διαθεσιμότητας του πόρου που ονομάζεται νερό. Ο όρος διαθεσιμότητα δεν αναφέρεται μόνο στην ποσότητα του νερού αλλά και στην ποιότητα του, αφού μιλάμε για νερό διαθέσιμο για συγκεκριμένη χρήση που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η οικιακή χρήση. Γίνεται καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων που βοηθούν στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την διαθεσιμότητα του πόρου καθώς και των πιέσεων που δέχεται. Σημαντικότερο όμως κομμάτι της εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός ζωνών προστασίας του υδατικού δυναμικού του νησιού, με την βοήθεια των εφαρμογών των ΣΓΠ και της πολυκριτηριακής ανάλυσης, με την ελπίδα ότι αυτή η προσπάθεια θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις και εφαρμόζουν διαχειριστικά σχέδια.

masterThesis

Βιώσιμη ανάπτυξη (EL)
Water resources development (EL)
Σέριφος (EL)
Υδατικοί πόροι (EL)
Sustainable development (EL)
Environmental management (EL)
Seriphos (EL)


2001


2015-11-20T08:20:14Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.