Διαπραγματεύσιμες άδειες ρυπών : προοπτικές στην Ελλάδα και προσομοίωση του συστήματος.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Διαπραγματεύσιμες άδειες ρυπών : προοπτικές στην Ελλάδα και προσομοίωση του συστήματος. (EL)

Καλτσίδου, Αλίκη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα απ' τα πλέον σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που επιζητά επιτακτική λύση. Ένα απ' τα εργαλεία για την αντιμετώπισή του είναι οι διαπραγματεύσιμες άδειες ρύπων, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πολιτικών παροχής οικονομικών κινήτρων. Οι τιμές των αδειών είναι αυτές που μεταφέρουν την πληροφορία σχετικά με το κόστος μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Το εργαλείο αυτό δίνει την δυνατότητα επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων με το χαμηλότερο κόστος, προκαλεί την κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου για τον έλεγχο της ρύπανσης και την ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι διαπραγματεύσιμες άδειες ρύπων συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό εκφράζεται μέσω της εφαρμογής του μηχανισμού των αδειών στα προγράμματα των ΗΠΑ, του Πρωτοκόλλου του Κιότο και πιλοτικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκά κράτη και επιχειρήσεις ενδοεπιχειρησιακά). Η Ελλάδα στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, έχει δεσμευτεί σε περιορισμό της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα (C02) στο 15% ±3% έως το 2000.

masterThesis


2001


2015-11-20T08:20:15Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.