Πρακτικός οδηγός αυτο-οργάνωσης μιας πράσινης επιχείρισης προτογενούς τομέα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)

Πρακτικός οδηγός αυτο-οργάνωσης μιας πράσινης επιχείρισης προτογενούς τομέα. (EL)

Στεργιανός, Γιώργος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Αυτή η διατριβή εκπονήθηκε με σκοπό να προσφέρει πρακτικές και άμεσες απαντήσεις σε επιχειρηματίες που θέλουν να οργανώσουν εκ νέου την επιχείρηση τους ώστε να ασχολείται με βιολογικά προϊόντα ή σε αυτούς που ενδιαφέρονται να σχηματίσουν μια νέα πράσινη επιχείρηση πρωτογενούς τομέα στο χώρο της βιολογικής γεωργίας. Με τον όρο «γεωργία» καλύπτεται η φυτική και ζωική παραγωγή. Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που συγκροτούν την επιχείρηση, τις προοπτικές που τη διέπουν, τους κανόνες που τη χαρακτηρίζουν, τις πρακτικές που ακολουθεί και τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Η ύλη κατανέμεται ως εξής: Στο Εισαγωγικό Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1) υπογραμμίζονται τα αδιέξοδα της βιομηχανικής - συμβατικής γεωργίας και επισημαίνονται οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται από πλευράς πολιτικής. Ορίζονται αρχές στόχοι και δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη πορεία της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα στον Αναπτυγμένο και στο Τρίτο Κόσμο. Το δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό μέρος και δίνονται πληροφορίες άμεσα σχετικά με το τη πρέπει να ξέρουν αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με τη παραγωγή (Κεφάλαιο 2) και τη μεταποίηση (Κεφάλαιο 3) βιολογικών προϊόντων. Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται μια ανάλυση της αγοράς βιολογικών προϊόντων στη χώρα μας και στον Αναπτυγμένο κόσμο, επικεντρωμένη στην αλληλουχία της προσφοράς τους, ώστε να διερευνηθεί η κατάσταση και δυναμική της, η στάση και η συμπεριφορά των καταναλωτών και να αναγνωριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς βιολογικών προϊόντων. Τέλος επιχειρείται η ανάλυση της διαμερισματοποίησης της υπάρχουσας αγοράς και της αναγνώρισης των στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ των ποικίλων κατηγοριών στις οποίες διακρίνονται ήδη οι καταναλωτές με τελικό σκοπό την διερεύνηση και επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

masterThesis


2000


2015-11-20T08:20:15Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.