Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων: Η περίπτωση της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων: Η περίπτωση της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (EL)

ΚΟΛΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Γεωργία και Περιβάλλον. (EL)

masterThesis

Πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές (EL)
Flooding in coastal areas (EL)
Mesolongi (EL)
Climate change (EL)
Rising sea levels (EL)
Temperature (EL)
Water resources in Greece (EL)
Θερμοκρασία (EL)
Κλιματική αλλαγή (EL)
Υδατικά αποθέματα στον Ελλαδικό χώρο (EL)
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας (EL)
Μεσολόγγι (EL)


2011


2015-11-20T08:23:13Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.