Στάσεις και αντιλήψεις πολιτών για την περιβαλλοντική διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του εθνικού πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας του Αράχθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτάσεις και αντιλήψεις πολιτών για την περιβαλλοντική διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του εθνικού πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας του Αράχθου (EL)

ΦΙΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Γεωργία και Περιβάλλον. (EL)

masterThesis

TZOUMERKA (EL)
Πίνδος (EL)
NATIONAL PARK (EL)
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ (EL)
Attitudes (EL)
Εθνικό πάρκο (EL)
Αντιλήψεις (EL)
Perceptions (EL)
Προστατευόμενη περιοχή (EL)
Protected area (EL)
Στάσεις (EL)
Pindos (EL)


2011


2015-11-20T08:23:15Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.