ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (EL)

ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Γεωργία και Περιβάλλον. (EL)

masterThesis

Olive fly combat (EL)
Groves of Lesvos (EL)
Soil fauna (EL)
Αρθρόποδα (EL)
Pitfall soil traps (EL)
Ελαιώνες Λέσβου (EL)
Παγίδες εδάφους (EL)
Soil arthropods (EL)
Biological-conventional olive groves (EL)
Δακοκτονία (EL)
Εδαφικά αρθρόποδα (EL)
Βιολογικοί-συμβατικοί ελαιώνες (EL)


2011


2015-11-20T08:23:15Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.