Δημιουργία βάσης δεδομένων για το Ελληνικό γραμματόσημο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Δημιουργία βάσης δεδομένων για το Ελληνικό γραμματόσημο (EL)

Χριστοδούλου, Τερψιθέα - Ευάγγελος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Το θέμα της παρούσας εργασίας, βασίζεται στο ελληνικό γραμματόσημο και την πορεία του μέσα στο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην εμφάνιση, τη δημιουργία και την εξέλιξη των γραμματοσήμων, ως τεκμήρια της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η αποδελτίωση του ελληνικού γραμματοσήμου και η συσχέτιση του με τις ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, μέσα από τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων. Απώτερο στόχο, αποτελεί η προσπάθεια μιας εκτενούς ανάλυσης και σχολιασμού της εμφάνισης των ελληνικών γραμματοσήμων, καθώς και των διάφορων εκδόσεων τους, ανά ιστορικές περιόδους και θεματικές κατηγορίες.
The subject of this project is based on the Greek postage Stamp and its course in time. It particularly refers to the appearance, the creation and the evolution of stamps as the proof of Greek history and culture. The main objective of this project is an inventory of the Greek postage stamp and correlation with the historical periods through the creation and administration of a data base. Simultaneously an effort will be made to analyze in detail and comment on the appearance of Greek postage stamps, as well as their various issues through historical periods and themes.

masterThesis

Αποδελτίωση (EL)
Stamp (EL)
Πολιτισμός (EL)
Βάση δεδομένων (EL)
Ιστορία (EL)
Συλλογή (EL)
Database (EL)
Collection (EL)
Γραμματόσημο (EL)
History (EL)
Culture (EL)
Indexing (EL)


2012


2015-12-16T15:14:58Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.