Έρευνα για τα συστήματα διαχείρισης συλλογών στα ελληνικά μουσεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Έρευνα για τα συστήματα διαχείρισης συλλογών στα ελληνικά μουσεία (EL)

Κανλή, Μαρία - Χρήστος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Νέα «έξυπνα» πληροφοριακά συστήματα εισήχθησαν στα μουσεία για να υποστηρίξουν ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών τους και νέες ανάγκες δημιουργήθηκαν ως άμεση απόρροια, όπως ανάγκες για εξοπλισμό που θα μπορούσε να στηρίξει αυτά τα συστήματα, ανάγκη για καθιέρωση κοινών προτύπων, βέλτιστων πρακτικών και αναδιάρθρωση γενικότερα του οργανισμού και της στρατηγικής του.Στην παρούσα εργασία ξεκινώντας με την αποσαφήνιση του όρου «πληροφοριακό σύστημα», θα εστιάσουμε στα συστήματα διαχείρισης συλλογών των μουσείων. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις τους διακρίνοντας ανάμεσα σε συστήματα εμπορικά και συστήματα με λογισμικό ανοιχτού κώδικα και θα παρουσιάσουμε τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε μουσείο δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις των μουσείων και τα κριτήρια που θέτουν ως σημαντικά στην επιλογή συστήματος. Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιάσουμε διάφορες δράσεις και προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και θα εστιάσουμε σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα μουσείων. Θα προσπαθήσουμε, με τη βοήθεια ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος μουσείων, να διαλευκάνουμε το τοπίο και να αποκαλύψουμε την ελληνική πραγματικότητα.

masterThesis

Διαχείριση συλλογών (EL)
Πληροφοριακά συστήματα μουσείων (EL)
Κοινωνία της πληροφορίας (EL)
Collection management (EL)
Museum information systems (EL)
Πολιτισμική τεκμηρίωση (EL)
Cultural documentation (EL)
Information society (EL)


2012


2015-12-16T15:15:01Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.