Σχεδιασμός και δημιουργία τρισδιάστατης ψηφιακής εφαρμογής για την οπτικοποίηση βασικών κανόνων της ιστιοπλοΐας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Σχεδιασμός και δημιουργία τρισδιάστατης ψηφιακής εφαρμογής για την οπτικοποίηση βασικών κανόνων της ιστιοπλοΐας. (EL)

Σαρρής, Γεώργιος - Σέργιος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται τη ψηφιακή αναπαράσταση κάποιων επιλεγμένων ενοτήτων της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης.Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκαν δύο ψηφιακά προϊόντα.. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ενός βίντεο, που υλοποιήθηκε με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών και παρουσιάζει τα μέρη ενός ιστιοφόρου σκάφους, εξηγεί τον τρόπο που τα πανιά εκμεταλλεύονται τον άνεμο και τέλος περιγράφει τα είδη των πλεύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ιστιοφόρο σκάφος.Το δεύτερο ψηφιακό προϊόν αποτελείται από ψηφιακή εφαρμογή προσομοίωσης χειρισμού ενός ιστιοφόρου σκάφους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε με σκοπό ο χρήστης να κατανοήσει καλύτερα την συμπεριφορά των πανιών απέναντι στον άνεμο και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε παρακολουθώντας το βίντεο.Στη συνέχεια του κειμένου παρατίθεται μια γραπτή αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τα τρισδιάστατα γραφικά και τα στάδια παραγωγής τους, την ανάλυση των ιστιοπλοϊκών ενοτήτων που παρουσιάζονται στο βίντεο καθώς και τα στάδια υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας. Τέλος αναφέρονται ορισμένες μελλοντικές επεκτάσεις της συγκεκριμένης προσπάθειας έτσι ώστε να αποτελέσει ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την ιστιοπλοΐα.

masterThesis

Ιστιοπλοΐα (EL)
3d (EL)
Sailing (EL)
Simulation (EL)
Τρισδιάστατα γραφικά (EL)
Εφαρμογή προσομοίωσης (EL)


2013


2015-12-16T15:15:03Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.