Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για το μάθημα βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για το μάθημα βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου (EL)

Καλαφατέλη, Μαγδαληνή - Νικόλαος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η εργασία επιχειρεί να υλοποιήσει μία εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που θα μπορεί να αποτελεσει εκπαιδευτικό βοήθημα για το μάθημα της βιολογίας Γ΄γυμνασίου.
The thesis attempts to develop an augmented reality application that could be serve as a tutorial for teaching the biology lesson for the third class of secondary school.

masterThesis

Επαυξημένη πραγματικότητα (EL)
Βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας (EL)
Επεκτασιμότητα (EL)
Εκπαυδευτική εφαρμογή (EL)
Expandability (EL)
Augmented reality book (EL)
Educational application (EL)
Augmented reality (EL)


2012


2015-12-16T15:15:03Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.