Το καλλιτεχνικό animation στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Το καλλιτεχνικό animation στην Ελλάδα (EL)

Χαραλαμπίδης, Ευάγγελος - Ιωάννης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η εργασία «Το καλλιτεχνικό animation στην Ελλάδα» αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας πραγματοποιείται μια έρευνα πάνω στην πορεία του ελληνικού κινουμένου σχεδίου, μέσα από την ελληνική φιλμογραφία. Η καταγραφή των έργων και των δημιουργών, από το 1942 μέχρι την ακμάζουσα εποχή του σήμερα, αποτελεί βασική επιδίωξη της παρούσης εργασίας, που έχει ως στόχο την δημιουργία μίας τεκμηριωμένης εκτίμησης για το ελληνικό animation του χθες, του σήμερα και του αύριο. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, πραγματοποιείται αρχικά μια ανάλυση πάνω στο τι είναι το animation καθώς και στους βασικούς σταθμούς της εξέλιξή του, ώστε τελικά να εξεταστεί το πώς γοήτευσε το κοινό και τους δημιουργούς του. Ο βασικός στόχος της δεύτερης ενότητας είναι η τριβή με την διαδικασία παραγωγής του κινουμένου σχεδίου, σε πρακτικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε μια μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας. Η ταινία έχει τον τίτλο «New Hope» και για την δημιουργία της έγινε χρήση των CGI (Computer Generated Imagery) και συγκεκριμένα των τρισδιάστατων γραφικών, ενώ ορισμένα τμήματα της ταινίας υλοποιήθηκαν με 2d animation. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί αφενός στην εις βάθος μελέτη του υπό ανάλυση αντικειμένου, αφετέρου αποτελεί πηγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τα πλεονεκτήματα της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην παραγωγή animation. Όπως προκύπτει από την έρευνα, μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα, με βασικότερο την απλούστευση της διαδικασίας ροής των εργασιών (workflow), που μεταφράζεται σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του κινουμένου σχεδίου στην Ελλάδα σήμερα και αφορούν άμεσα το μέλλον του.

masterThesis

3d (EL)
Τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιιο (EL)
Greek animation filmography (EL)
Μικρού μήκους ταινία (EL)
Αnimation (EL)
Ελληνική φιλμογραφία κινουμένου σχέδιου (EL)


2013


2015-12-16T15:15:05Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.