Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολυμεσικής Εφαρμογής που Συνδυάζει Μουσική και Γραφικά Σύμβολα : μια μελέτη-περίπτωσης σε μαθητές του δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολυμεσικής Εφαρμογής που Συνδυάζει Μουσική και Γραφικά Σύμβολα : μια μελέτη-περίπτωσης σε μαθητές του δημοτικού σχολείου (EL)

Νικολαΐδου, Γεωργία - Νικόλαος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζει το βαθμό σύζευξης ακουστικής και οπτικής διέγερσης η οποία αναπτύσσεται σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου ηλικίας 10-12 ετών και των δύο φύλων, χρησιμοποιώντας μια πολυμεσική εφαρμογή με το όνομα MusicPaint. Το λογισμικό MusicPaint σχεδιάστηκε με αφορμή την παρούσα διπλωματική εργασία. Η μελέτη υιοθετεί στοιχεία από τον εποικοδομητισμό και εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ υπολογιστή και μαθητή:. Σαράντα μαθητές συνέθεσαν αυτοσχεδιαστικές εικόνες χρησιμοποιώντας ήχους από μουσικά όργανα που αντιστοιχούσαν σε καθορισμένα χρώματα, όσον αφορά τη μουσική προσέγγιση, και σε σχέση με την εικαστική προσέγγιση επιλέγοντας μεταξύ συγκεκριμένων σχημάτων ή της ελεύθερης σχεδίασης. Εργάστηκαν και στα δύο γνωστικά αντικείμενα σε τρεις διαφορετικές πειραματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα φαντάστηκαν και συνέθεσαν μια εικόνα έχοντας ως αναφορά μία λέξη-κλειδί που τους δόθηκε. Στην δεύτερη ενότητα δημιούργησαν μία εικόνα στο περιβάλλον του MusicPaint, αφού πρώτα είδαν πίνακες ζωγραφικής από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα (αρχίζοντας από το μπαρόκ και φτάνοντας σε έργα του 20ου αιώνα). Στην τελευταία ενότητα σχεδίασαν μια εικόνα ακούγοντας διάφορα μουσικά αποσπάσματα και πάλι από διαφορετικές μουσικές περιόδους με αφετηρία ενός έργου του μπαρόκ και τελειώνοντας με ένα έργο από τον 20ο αιώνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό σύζευξη οπτικοακουστικής διέγερσης, η οποία εκφράστηκε μέσα από τις αυτοσχεδιαστικές δημιουργίες των παιδιών. Με τη χρήση του MusicPaint στο εκπαιδευτικό περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης μιας διαθεματικής προσέγγισης στην Αισθητική Αγωγή, συνδυάζοντας εύγλωττα την εικαστική και την μουσική αγωγή με τις νέες τεχνολογίες.
This study examines the degree of conjugation of auditory and visual stimulation in primary school during a computer-based work. The study draws on constructivism learning theory, examining the interactions that occur between computer and pupil. In particular, forty pupils mixed gender, aged 10-12 years old, worked using a multimedia application named MusicPaint. The particular software was designed in response to this study. Data were collected from pupils' interaction with the MusicPaint, who composed images, as a part of their improvisation feeling, working with sounds of music instruments corresponding to a pallet of colors, and different geometric or free form shapes, following three distinct units. During the first unit, they imagined and composed an image from one keyword that the researcher provided them. In the second unit, they created a picture after seeing paintings from different famous painters (starting from the Baroque era and reaching works of the 20th century). In the final unit, they synthesized a different picture, after listening to five different excerpts from music compositions, again spanning from the Baroque era until the work from the 20th century. The results showed that children developed significant conjugation of auditory and visual stimulation as that was expressed through their improvised compositions. Using MusicPaint at the educational environment, the possibility of implementing the cross-curricular (thematic) teaching in practice is provided in the field of Aesthetics, by imparting knowledge, skill and judgment in the area of visual arts and music combined with new technologies.

masterThesis

Music education (EL)
Σύζευξη οπτικής --ακουστικής διέγερσης (EL)
Πολυμεσική εφαρμογή (EL)
Aesthetick education (EL)
Μουσική (EL)
Tablet pc (EL)
Οθόνες αφής (EL)
Εικαστικά (EL)
Primary school (EL)
Conjugation of auditory and visual stimulation (EL)
Computer-based work (EL)
Δημοτικό (EL)


2013


2015-12-16T15:15:06Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.