Δημιουργία ψηφιακής οπτικοποίησης ενός μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, με χρήση δεδομένων GIS, τηλεπισκόπισης και τρισδιάστατων γραφικών: η μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του Υψηλού στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Δημιουργία ψηφιακής οπτικοποίησης ενός μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, με χρήση δεδομένων GIS, τηλεπισκόπισης και τρισδιάστατων γραφικών: η μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του Υψηλού στη Λέσβο (EL)

Τσουρής, Ελευθέριος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία. (EL)

Ο στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να δημιουργηθεί μία ψηφιακή οπτικοποίηση της μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του Υψηλού στην Λέσβο μέσω ενοποιημένων διαδικασιών σε τρία επιστημονικά / μεθοδολογικά πεδία: τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, την Τηλεπισκόπιση και τα τρισδιάστατα γραφικά. Χρησιμοποιώντας ψηφιακά και μη δεδομένα του χώρου γύρω από το μοναστήρι αλλά και μοντελοποιώντας το ίδιο το μοναστήρι με φωτογραμμετρική αποτύπωση και τρισδιάστατα γραφικά, προέκυψε μία οπτικοποίηση του ίδιου και του περιβάλλοντος χώρου του.

masterThesis

Monument (EL)
Visualization (EL)
3d graphics (EL)
Μνημείο (EL)
Οπτικοποίηση (EL)
Τρισδιάστατα γραφικά (EL)


2007


2015-12-16T15:36:56Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.