Εγχειρίδιο MARC 21 Διάταξη για τα βιβλιογραφικά δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μετάφραση και προσαρμογή για την υποστήριξη της καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Εγχειρίδιο MARC 21 Διάταξη για τα βιβλιογραφικά δεδομένα (EL)

Τσουκαλά, Αλίκη
Κοντού, Παρασκευή

aegean

other

MARC 21 Format for Bibliographic Data (EL)
Βιβλιοθηκονομικά πρότυπα (EL)2016-03-17T12:08:44Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.