Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τραπεζικό κλάδο. Η περίπτωση του πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τραπεζικό κλάδο. Η περίπτωση του πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) (EL)

Μπολλά, Ειρήνη

aegean

Με το πέρασμα των χρόνων το τραπεζικό σύστημα έχει έρθει αντιμέτωπο με πολλές αλλαγές και προκλήσεις. Για να παραμείνει αντάξιο στις απαιτήσεις του κοινού ακολουθεί τις νέες τάσεις διαφοροποιώντας έτσι πολλές φορές τις δραστηριότητες του. Το πρώτο χρονικό διάστημα οι τράπεζες εφάρμοζαν τακτικές διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους, σε διάφορους κλάδους με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του ρίσκου των επενδύσεων τους. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της ανάδειξης της κοινωνικής τους υπευθυνότητας ξεκίνησαν να πραγματοποιούν επενδύσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι αρχές αυτής της έννοιας αντικατοπτρίζουν μια πιο φιλική σχέση που δημιουργείται τόσο με την κοινωνία όσο και με το φυσικό περιβάλλον. Πολλές τράπεζες σε όλο τον κόσμο επενδύουν στον χώρο του πολιτισμού, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της τράπεζας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνάται το μοντέλο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), της ομώνυμης τράπεζας Πειραιώς. Το ΠΙΟΠ αποτελεί παγκόσμια μοναδικότητα στο είδος του, δηλαδή στην ενεργή συμμετοχή της τράπεζας στον πολιτισμό με την ίδρυση μουσείων σε σχέση με άλλες τράπεζες που απλά στηρίζουν ως χορηγοί τα μουσεία. Το δίκτυο του μουσείου του ΠΙΟΠ είναι ιδιαίτερα επεκταμένο σε όλη την Ελλάδα, ήδη λειτουργούν επτά (7) μουσεία και είναι υπό κατασκευή άλλα δύο (2).

masterThesis

Piraeus bank (EN)
CSR (EN)
όμιλος Πειραιώς (EN)
museum (EN)
μουσεία (EN)
τραπεζικός κλάδος (EN)


2015-09


2016-07-21T12:47:56Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.