Ο δημόσιος χώρος ως "κοινό αγαθό": η περίπτωση των δημόσιων αστικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ δημόσιος χώρος ως "κοινό αγαθό": η περίπτωση των δημόσιων αστικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης (EL)

Μιχέλη, Άννα

aegean

Η παρούσα εργασία, επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της θεώρησης των δημόσιων αστικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης, ως χώρους «κοινού αγαθού» εξετάζοντας διεξοδικά τόσο τις υλικές όσο και τις σημασιολογικές νοηματοδοτήσεις που αποδίδουν τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες της πόλης. Η εργασία εστιάζει κυρίως στα χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται, πως αυτά επηρεάζουν και συγκροτούν τις διάφορες αντιλήψεις σχετικά με τη θεώρηση των χώρων αυτών αλλά και τη διαφορετική ιεράρχηση που τους αποδίδουν ανάλογα με τις πολιτισμικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις που τους συνέχουν. Μέσα από τα ευρήματα του δείγματος των ποσοτικών και ποιοτικών ερωτηματολογίων παρέχεται ένα ενδιαφέρον πεδίο παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά με την καλύτερη διαχείριση του χώρου, στη βάση των αναγκών και των χρήσεων του αλλά και στην πιθανή αξιολόγησή του, ως «κοινό αγαθό»

masterThesis

Κοινό αγαθό (EL)
Common good (EL)
Urban space (EL)
Public space (EL)
Δημόσιος χώρος (EL)
Αστικός χώρος (EL)


2016-02-24


2016-09-09T08:42:00Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.