Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων γενικής λογιστικής, κοστολόγησης και διαχείρισης ρευστότητας με χρήση του ERP συστήματος microsoft dynamics navision 2013

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων γενικής λογιστικής, κοστολόγησης και διαχείρισης ρευστότητας με χρήση του ERP συστήματος microsoft dynamics navision 2013 (EL)

Γιάνναρος, Ιωάννης

aegean

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης ενδοεπιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP) από επιχειρηματικούς οργανισμούς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα μέσω των πολυάριθμων βάσεων δεδομένων και των εκτεταμένων υποσυστημάτων που διαθέτει καταφέρνει να φέρει σε επαφή όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης για την άμεση και αποτελεσματική μεταφορά πληροφοριών και δεδομένων. Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των πόρων καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά κόστη, προσφέρουν νέες δυνατότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας τόσο από τους εργαζομένους και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη όσο και από τους πελάτες και προμηθευτές. Ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία για μια επιχείρηση αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών διαδικασιών που προκύπτουν. Η Γενική Λογιστική η Κοστολόγηση καθώς και η κατάσταση Ταμειακών Ροών προσφέρονται σε ένα πλήρες μηχανογραφημένο περιβάλλον ενός συστήματος ERP, ελαχιστοποιώντας το κόστος χρονοβόρων και πολύπλοκων χειρόγραφων διαδικασιών. Η εμφάνιση της πλήρους διασύνδεσης των υποσυστημάτων Γενικής Λογιστικής, Κοστολόγησης και Ταμειακών Ροών προκύπτει μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων στην παρούσα διπλωματική εργασία. Ωστόσο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων διάφορων επιχειρησιακών διαδικασιών, μελετήθηκε εις βάθος το θεωρητικό υπόβαθρο Γενικής Λογιστικής, Κοστολόγησης και Ταμειακών Ροών αλλά και οι δυνατότητες μηχανογράφησής τους στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενδοεπιχειρησιακών πόρων Microsoft Dynamics NAV 2013. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την μελέτη και την υλοποίηση των σεναρίων, μας εξασφαλίζουν ενδιαφέροντα ποιοτικά αποτελέσματα.

masterThesis

ERP (EL)
Γενική Λογιστική (EL)
Συστήματα ενδοεπιχειρησιακών πόρων (EL)
Ταμειακές ροές (EL)
General cost accounting (EL)
Cash flow (EL)
Navision (EL)
Κοστολόγηση (EL)


2016-03-03


2016-10-17T10:50:32Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.