Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)

Ευγένιος, Γεώργιος

aegean

Η διπλωματική εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή ασφάλεια και πως αυτή επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κενό ασφάλειας που δημιουργείται από την μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση που βιώνουν τα κράτη-μέλη ξεχωριστά αλλά και η ΕΕ ως σύνολο περιγράφεται στην εργασία, στην οποία γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί το μέγεθος αυτής της εξάρτησης. Επιπλέον περιγράφονται οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ένωση με διάφορα κράτη προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της σε ενεργειακές πρώτες ύλες. Αγωγοί ενέργειας, κράτη διαμετακομιστές και κράτη παραγωγοί όλοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία. Εκτός των παραπάνω γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν κατανοητές οι πολιτικές που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η ΕΕ στην κατεύθυνση της μείωσης της Ενεργειακής της Εξάρτησης με διάφορες μεθόδους βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και κατά πόσο αυτές θα είναι αποτελεσματικές στο μέλλον.

masterThesis

Energy security (EL)
Ενεργειακή ασφάλεια (EL)
European Union (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Energy policy (EL)
Ενεργειακή πολιτική (EL)


2015-12-20


2017-03-29T08:13:51Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.