Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα : ιστορική εξέλιξη, πορεία και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα : ιστορική εξέλιξη, πορεία και προοπτικές (EL)

Τσακουμή, Μαρία-Ελένη

aegean

Στην παρούσα διπλωματική γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικότερες πτυχές του ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος. Με δεδομένο το μεγάλο πλήθος μελετών για τη βιωσιμότητα του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, συνάγεται το συμπέρασμα, ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Σκοπός της διπλωματικής αποτελεί η διερεύνηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επέδρασαν στην διόγκωση των προβλημάτων του ασφαλιστικού πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

masterThesis

κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ελληνικό Ασφαλιστικό σύστημα (EL)
Greek Social Security System (EL)
social insurance (EL)
κοινωνική προστασία (EL)
social protection (EL)


2016-02-23


2017-09-19T11:04:27Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.