Η εξέλιξη, η δομή και οι αποστολές που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα και πως αυτός ο θεσμός εξυπηρετεί την ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η εξέλιξη, η δομή και οι αποστολές που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα και πως αυτός ο θεσμός εξυπηρετεί την ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EL)

Μάνος, Μιχαήλ-Χρυσοβαλάντης

aegean

Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί και ο τομέας της άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί το βασικό εργαλείο της Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας. Η κοινή ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά μέσα από την καταστροφή που άφησε πίσω του ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Σταδιακά η ευρωπαϊκή άμυνα εξελίχθηκε άμεσα επηρεαζόμενη από το κλίμα ψυχρού πολέμου που υπήρχε στην Ευρώπη μέχρι την δεκαετία του 1990. Με την λήξη της ψυχροπολεμικής σύγκρουσης, νέες απειλές και προκλήσεις αναδύθηκαν στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες επηρέαζαν την ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη. Η σημερινή υπάρχουσα δομή της ευρωπαϊκής άμυνας, με την ύπαρξη του Ύπατου αρμοστή, την λειτουργία της επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας, την τακτική λειτουργιά της ευρωπαϊκής στρατιωτικής επιτροπής καθώς και του στρατιωτικού επιτελείου αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου και αμυντικής αυτονομίας για μία ενωμένη Ευρώπη. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί εκτεταμένα την ήπια ισχύ, την συνδυασμένη δηλαδή χρήση διπλωματικών μέσων και οικονομικών συμφωνιών για να πετύχει τους στόχους ασφαλείας που θέτει 2. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συνασπίζονται κάτω από την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτικών της Ευρώπης για την άμυνα και ασφάλεια, όπως αυτές καθορίζονται στα εγκεκριμένα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αποστολές που έχουν αναλάβει οι στρατιωτικές δυνάμεις ανά την υφήλιο για την εξυπηρέτηση των πολιτικών ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχίες των ανωτέρω στρατιωτικών αποστολών είναι απτές και μετρήσιμες, όπως για παράδειγμα η μείωση των πειρατικών κρουσμάτων κατά 95% στον κόλπο του Άντεν στην Σομαλία, λόγο της ενεργής εμπλοκής των Ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Τα θετικά αποτελέσματα των στρατιωτικών αποστολών της Ευρώπης, η οικονομική κρίση που μαστίζει τις χώρε της Ευρώπης καθώς και αυξανόμενες κοινές απειλές έχουν προσδώσει νέα ώθηση στην περαιτέρω ενδυνάμωση του αμυντικού οικοδομήματος της Ευρώπης. Η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να αντιμετώπιση με αποτελεσματικότητα τις κοινές απειλές. Η αμυντική γραμμή της Ευρώπης βρίσκεται πολύ πιο μακριά από τα φυσικά της σύνορα. Οι έως σήμερα ενέργειες της, αποδεχόμενοι της οικονομικές δυσχέρειες και τις διαφορετικές πολιτικές των χωρών μελών, δείχνουν τον δρόμο της συνολικής αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφαλείας εν τη γένεση τους με την χρήση όλων των διαθεσίμων μέσων.

masterThesis

Ευρωπαϊκή Άμυνα (EL)
EU NAVFOR SOMALIA (EL)
ΕΠΑΑ (EL)
ΚΕΠΠΑ (EL)
European Union Millitary Staff (EL)


2016-12-16


2017-09-28T12:17:37Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.