Χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (Γ.Π.Σ.) για την ψηφιακή αποτύπωση του τείχους Δυμαίων και της ευρύτερης λιμνοθάλασσας: ιστορική εξέλιξη & πρόταση διαχείρισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (Γ.Π.Σ.) για την ψηφιακή αποτύπωση του τείχους Δυμαίων και της ευρύτερης λιμνοθάλασσας: ιστορική εξέλιξη & πρόταση διαχείρισης (EL)

Δημοπούλου, Ζωή

aegean

Μία από τις σημαντικότερες προόδους για την αρχαιολογία το τελευταία τέταρτο του αιώνα είναι η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Σ.) στην αρχαιολογική έρευνα. Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, τα Γ.Π.Σ. έχουν εξελιχθεί από μια αναδυόμενη τεχνολογία επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με περιορισμένες δυνατότητες χαρτογράφησης σε μια τεχνολογία αιχμής, απαραίτητη στους αρχαιολόγους/διαχειριστές των αρχαιολογικών χώρων, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ψηφιακή αποτύπωση του Τείχους των Δυμαίων της Δυτικής Αχαΐας, με παράλληλες δράσεις την ψηφιακή τεκμηρίωση της παρούσας κατάστασής του, την προσπάθεια απόδοσης του λόφου, που εδράζεται το Τείχος, την λεπτομερή παρουσίαση και ανάδειξη μερικών επιλεκτικών σημείων του Τείχους βασισμένων σε αρχαιολογικές, δημοσιευμένες μαρτυρίες, την προσπάθεια τρισδιάστατης απόδοσης του και τέλος, την ψηφιακή ενσωμάτωση του στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφιλιάς, διατυπώνοντας μία ολοκληρωμένη πρόταση ανάδειξης του. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες, πληροφορίες και δεδομένα που βοήθησαν στην χαρτογράφηση του αρχαιολογικού χώρου. Για παράδειγμα, συγκεντρώθηκε ένα πλήθος στοιχείων του υποβάθρου (υψομετρικά σημεία, βλάστηση, χρήσεις γης, γεωλογία κ.λπ.), αρχεία τοπογραφικής αποτύπωσης του αρχαιολογικού χώρου κ.α. Με τη βοήθεια των λογισμικών ArcGIS 10.1, ArcScene 10.1 και Story Maps της ESRI, δημιουργήθηκαν ψηφιακοί & διαδικτυακοί χάρτες, Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο Αναγλύφου και μία Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση του μνημείου, προϊόντα, που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την απλή τεκμηρίωση και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, μέχρι την διατύπωση προτάσεων ανάδειξης και ενσωμάτωσης του Τείχους των Δυμαίων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Συμπερασματικά, η σύγχρονη χαρτογράφηση των αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να αποτελεί την κατάληξη μιας διαδικασίας αξιοποίησης του συνόλου των διαθεσίμων πληροφοριών και να δημιουργεί προϊόντα, που να αναδεικνύονται σε πολύτιμα εργαλεία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, τόσο του επιστημονικού όσο και του ευρύτερου κοινού.

masterThesis

Archaeology (EL)
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (EL)
Ψηφιακή αποτύπωση (EL)
Digital Elevation Model (EL)
Τείχος Δυμαίων (EL)
Geographic Information System (GIS) (EL)
3D models (EL)


2017-05-15


2017-09-29T12:49:25Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.