Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων Σημίτη (1996-2004) και η τύχη τους υπό το φως της Νεοθεσμικής Σχολής / Προσέγγισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The educational reforms of Simitis governments (1996-2004) and their fate: according to new institutian approach (EN)
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων Σημίτη (1996-2004) και η τύχη τους υπό το φως της Νεοθεσμικής Σχολής / Προσέγγισης (EN)

Πίττα, Άρτεμις

aegean

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να συμβάλλει δημιουργικά στην θεωρητική ερμηνεία της ιστορικής τύχης που επιφυλάχθηκε στην μεταρρύθμιση Αρσένη, ένα εγχείρημα για το οποίο οι παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, με μαρξιστική/συγκρουσιακή, κυρίως, σκευή ελέγχονται ως ανεπαρκείς. Κατόπιν εκτενούς παρουσίασης των επεξηγηματικών μοντέλων που μελετούν το φαινόμενο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, προκρίνουμε ως κομβικό στοιχείο την επίδραση των Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που ενορχηστρώθηκαν από έναν «επιχειρηματία πολιτικής», όπως αναδεικνύουμε τον επαυξημένο ρόλο του Γεράσιμου Αρσένη, Υπουργού Παιδείας την επίμαχη περίοδο. Η εργασία, μελετά τις μεταρρυθμίσεις στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη διαχρονία τους ως ένα πολλαπλό εγχείρημα με αλλεπάλληλες ματαιώσεις. Υποστηρίζει όμως, ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο των μεταρρυθμίσεων Σημίτη (1996-2004), το οποίο έχει πολλαπλά νομοθετικά επεισόδια που περιγράφονται λεπτομερειακά στο σύνολό τους από την παρούσα μελέτη, ερμηνεύεται επιτυχώς από μια καινούργια προσέγγιση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, ευρέως γνωστή ως Νεοθεσμική θεωρία. Η μελέτη μας αναδεικνύει φαινόμενα τα οποία είτε είχαν αγνοηθεί είτε επισκοτίσθηκαν από τις παλαιότερες μελέτες και παρουσιάζει μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων για περαιτέρω διερεύνηση.

masterThesis

μεταρρυθμίσεις (EL)
new institutian (EL)
Educational Reform (EL)
νεοθεσμική θεωρία (EL)
Σημίτης (EL)
reforms (EL)
Simitis (EL)


2017-03


2017-10-10T12:14:13Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.