Μελέτη των χρωστικών στις τοιχογραφίες της παλαιάς μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας με χρήση της φασματοσκοπίας Raman

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μελέτη των χρωστικών στις τοιχογραφίες της παλαιάς μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας με χρήση της φασματοσκοπίας Raman (EL)

Κατσαντώνη, Μερόπη
Katsantoni, Meropi

aegean

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ταυτοποίηση των χρωστικών της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας με τη χρήση της φασματοσκοπίας Raman. Η Παλαιά Μονή Ταξιαρχών χρονολογείται στα τέλη του 14ου με αρχές του 15ου αιώνα και βρίσκεται στο όρος Κλωκός στο Αίγιο. Η μελέτη των χρωστικών των τοιχογραφιών πραγματοποιήθηκε και στους τέσσερις ναΐσκους της Μονής, δηλαδή, το Καθολικό, το βόρειο παρεκκλήσι, το νότιο παρεκκλήσι και την Ανάσταση. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 83 μετρήσεις σε 20 περιοχές των τοιχογραφιών της Μονής. Οι μετρήσεις των χρωστικών έγιναν επί τόπου στη Μονή με το φορητό φασματόμετρο Raman, το οποίο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ανόργανων και οργανικών υλικών. Στη συνέχεια ακολούθησε επεξεργασία των μετρήσεων και μελέτη των φασμάτων ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα για τον ποιοτικό προσδιορισμό των χρωστικών. Οι χρωστικές, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν κατά την εξέταση των τοιχογραφιών είναι λευκό του μολύβδου, λευκό του ασβεστίου, γύψος, κίτρινη ώχρα, κίτρινο του μολύβδου-κασσίτερου, κόκκινη ώχρα, κόκκινο του μολύβδου, κόκκινη σανδαράχη, μαύρο του άνθρακα, αζουρίτης και λαζουρίτης.

masterThesis

Φασματοσκοπία Ράμαν (EN)
Wall paintings (EN)
Ταυτοποίηση χρωστικών (EN)
Τοιχογραφία (EN)
Raman spectroscopy (EN)
Identification of pigments (EN)


2017-05


2017-10-16T07:33:23Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.