Μια Εισαγωγή στις Quasi Ισομετρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μια Εισαγωγή στις Quasi Ισομετρίες (EL)

Παπαευθυμίου, Βάσω

aegean

Συνοψίζοντας την εργασία καταλήγω στο ότι εξετάσαμε πεπερασμένα παραγόμενες ομάδες αναγνωρίζοντάς τες ως γεωμετρικά αντικείμενα. Αυτό έγινε κυρίως με τη μελέτη των γραφημάτων Cayley η οποία εκτός από το γράφημα δομή είναι προικισμένη και με τη δομή μετρικού χώρου. Μελετήσαμε τις ομάδες που είναι Quasi ισομετρικές με κάποια συγκεκριμένη ομάδα ή με κάποιο μετρικό χώρο. Αποδείξαμε τη μη Quasi ισομετρία βασικών μετρικών χώρων και με γεωμετρική αναπαράσταση. Κλείνοντας παραθέτω τα λόγια του Pierre de la Harpe όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του βιβλίου του, Θέματα Γεωμετρικής Θεωρίας Ομάδων: "Μία από τις προσωπικές μου πεποιθήσεις είναι ότι η γοητεία με συμμετρίες και ομάδες είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των απογοητεύσεων των περιορισμών της ζωής. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε συμμετρίες που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δούμε και με αυτή την έννοια η μελέτη της γεωμετρικής θεωρίας ομάδων είναι μέρος του πολιτισμού".

masterThesis

Finitelly generated group (EN)
Ελεύθερες ομάδες (EN)
Quasi isometrics (EN)
Πεπερασμένα παραγόμενες ομάδες (EN)
Cayley graph (EN)
Ισομετρίες (EN)


2017-06-27


2017-10-16T11:19:33Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.