Ενίσχυση ενημερότητας ιδιωτικότητας χρηστών κινητών εφαρμογών μέσω τεχνικών οπτικοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Enhancing privacy awareness of mobile applications users by applying visualization techniques (EL)
Ενίσχυση ενημερότητας ιδιωτικότητας χρηστών κινητών εφαρμογών μέσω τεχνικών οπτικοποίησης (EL)

Πασπάτης, Ιωάννης

aegean

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και δη στο χώρο των φορητών συσκευών, ώθησε τους καταναλωτές στην αγορά συσκευών όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εταιρείες από τη πλευρά τους καθώς και ανεξάρτητοι δημιουργοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός δημιουργώντας αναρίθμητες εφαρμογές για φορητές συσκευές. Οι νέες δυνατότητες τόσο των φορητών συσκευών όσο και της αύξησης της επεξεργαστικής ισχύος των εξυπηρετητών και των χώρων ηλεκτρονικής αποθήκευσης ώθησε διάφορες εταιρείες και ιδιώτες να εκμεταλλευτούν το χαμηλό επίπεδο ενημερότητας των χρηστών περί των προσωπικών τους δεδομένων. Συγκεκριμένα, εξακολούθησαν τη κοινή πρακτική συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών που ήδη εφάρμοζαν σε ιστοσελίδες και σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης κατά το παρελθόν. Οι χρήστες που ήδη παρουσίαζαν ανησυχητικές τάσεις για τα δεδομένα τους και παρατηρώντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής χωρίς τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων κατέφυγαν σε διαδικασίες έως και ακραίου αυτοπεριορισμού χρήσης των διαδικτυακών μέσων. Από την άλλη πλευρά, οι μη ενημερωμένοι χρήστες συνεχίζουν την εθελοντική ή μη, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους από την υπερβολική έκθεση των δεδομένων τους. Σχεδόν απορρίπτουν την ανάγνωση των αναρτημένων πολιτικών ασφάλειας θεωρώντας τες δύσκολες στην ανάγνωση λόγω των νομικών όρων που χρησιμοποιούν ή χρονικά και οικονομικά ασύμφορες καθώς απαιτούν αρκετές εκατοντάδες ώρες για την ανάγνωσή τους ετησίως. Μέσω της μεθοδολογίας που παρουσιάζουμε σε αυτή τη διπλωματική αναδείξαμε πως με τη χρήση κοινών εφαρμογών και δημόσια αναρτημένων δεδομένων είναι δυνατή η ταυτοποίηση και η παρακολούθηση μεγάλου αριθμού χρηστών και μέσω δειγματοληπτικής τους παρακολούθησης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων που συντάξαμε να ανακαλύψουμε το ύψος της ενημερότητάς τους και τους λόγους που δεν μπήκαν στη διαδικασία ανάγνωσης των πολιτικών ασφάλειας του κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιούν. Η διπλωματική αυτή κλείνει με τη δημιουργία της εφαρμογής appWare που έχει ως σκοπό την εκλαΐκευση των πολιτικών ασφάλειας που ακολουθούν οι εφαρμογές για φορητές συσκευές. Έγινε προσπάθεια οπτικοποίησης του δυνητικού κινδύνου της αποδοχής των δικαιωμάτων που αποκτά η εκάστοτε εφαρμογή με τη χρήση αντιπροσωπευτικών εικόνων καθώς και τη περιγραφή του εν λόγω δικαιώματος με χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας με έμφαση στη μέγιστη δυνατή ζημιά που μπορεί να προκληθεί συνδυαστικά ή ατομικά.
The excessive progress in technology development and innovation, especially in portable cellular devices has lead consumers in the acquisition of cellular technology such as smart phones and tablets. Production companies and independent developers saw into this business reality a major investment opportunity by creating innumerous applications for these portable devices. The combination of the advanced capacities and capabilities of these portable devices and use of faster data processors by the internet providers, plus the expansion of remote data storage space, has managed to allow the production companies, along with the independent developers to exploit social media users’ low level of knowledge of the use of their private and personal information, using a practice that has already been used in the past, the data collection, which already has been applied to social media applications, search engines and wed sites. Concerned about their privacy social media users, after comprehending that all electronical and internet activities are traceable and collected by the parties involved and after realizing that there is not a legal way to avert this so called “common practice”, have decided to cut down on their social media and online transactions, sometimes choosing a full shut down of their internet and online exposure. The non informed users on the other hand, continue the unintended or even voluntary exposure of their privacy and personal data, without taking under consideration the immense danger of the over exposure of their personal information. It is a common thing the fact that most of them, disregard the briefing on the privacy policy of each website, search engine or application they use, due the difficult legal terminology used or due to the time consuming process that is required in order to read all of the them, on a annual base. In this Thesis and the methodology presented in it, we managed to prove that by using sharing technology between online applications and the collection of personal data with the freedom to be used as any developer sees fit, it is possible to track down and basically “stalk” a great number of internet and social media users as critical personal information such as addresses, telephone numbers, etc are free to be exploited by anyone interested. By conducting a sample inquiry and a survey amongst them, we figured out the level of their awareness, when it comes to internet and online exposure of their personal information and the reasons why they did not read the privacy policy of the online social services they use. The creation of the appWare application which concludes this Thesis, has the sole purpose of making the privacy policies used by the parties involved, more accessible and easier to be understood by the users. By using graphic images and simple, every day language terminology, we tried to visualize the danger involved when ones accepts the privacy policy of the portable devices’ applications and to make emphatically clear the problems that can be caused on a personal and a social level.

masterThesis

Visualization techniques (EL)
Privacy (EL)
Viber (EL)
Φορητές συσκευές (EL)
Ιδιωτικότητα (EL)
Awareness (EL)
Mobile applications (EL)
Τεχνικές οπτικοποίησης (EL)
Ενημερότητα (EL)


2017-03-10


2017-10-25T11:44:55Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.