Μελέτη και σχεδίαση εναλλακτικών συστημάτων πρόσθιας ανάρτησης για μοτοσικλέτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη και σχεδίαση εναλλακτικών συστημάτων πρόσθιας ανάρτησης για μοτοσικλέτα (EL)

Πολιτόπουλος, Νικόλαος

aegean

Με την πάροδο των χρόνων, η τεχνολογία αναπτύσσεται και αυτό αντικατοπτρίζεται πλήρως στην εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το παραπάνω γεγονός δεν συνεπάγεται ωστόσο την δυνατότητα επίλυσης των ζητημάτων που απασχολούν τον οποιοδήποτε τομέα. Αντίθετα, είναι πιθανόν η προβληματική φύση ενός συστήματος ή έστω τα προβληματικά του χαρακτηριστικά να είναι γνωστά, πριν καν αυτό κατασκευαστεί. Με άλλα λόγια η τεχνολογία απέχει πολύ από το όραμα που μπορεί να έχει δημιουργηθεί για ένα ιδανικό σύστημα. Η αδυνατότητα υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος φυσικά δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απραξία αλλά σε σχεδιασμό και δημιουργία υποδεέστερων συστημάτων και εξέλιξης αυτών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί και η δράση στον τομέα των συστημάτων πρόσθιας ανάρτησης μοτοσικλετών. Παρόλο που το όραμα ή αλλιώς το ιδανικό σύστημα είναι αδύνατον να κατασκευαστεί με τα τωρινά δεδομένα, οι λύσεις που έχουν δοθεί απαντάνε σε μερικά από τα ζητήματα ενώ ταυτόχρονα (ενδεχομένως να) δημιουργούν και άλλα. Η καθιερωμένη επιλογή ως σύστημα πρόσθιας ανάρτησης είναι πλέον το τηλεσκοπικό. Ακόμα και έπειτα από δεκαετίες ανάπτυξης τα προβλήματα που παρουσιάζει είναι αδύνατον να εξαλειφθούν και αυτό έγκειται στην αρχή λειτουργίας του. Η δυσαρμονία – δυσλειτουργία του συστήματος θα μπορούσε να παρομοιαστεί (αναλογικά) με αυτήν των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα δύο αυτά συστήματα αν και με σημαντικά προβλήματα έχουν καταφέρει να επικρατήσουν έναντι των υπολοίπων, οδηγώντας την βιομηχανία όχι στην σχεδίαση νέων αλλά στην εξέλιξη αυτών. Το ζητούμενο αυτής της διπλωματικής δεν είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις συστημάτων πρόσθιας ανάρτησης, αλλά ιδέες που θα μπορούσαν να εξελιχθούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μελέτη της γεωμετρίας της μοτοσικλέτας και την επίδραση του συστήματος διεύθυνσης. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ρόλος του συστήματος ανάρτησης και οι όροι αναρτώμενη και μη αναρτώμενη μάζα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το φαινόμενο βύθισης της μοτοσικλέτας και μελετώνται τα συστήματα αντιβύθισης. Στην συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής μελέτη του συστήματος τηλεσκοπικής ανάρτησης και των επιμέρους στοιχείων του, ακολουθούμενα από μία συνολική ανάλυση του προβληματικού τομέα. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εναλλακτικά συστήματα πρόσθιας ανάρτησης που έχουν σχεδιαστεί έως σήμερα ενώ στο έβδομο γίνεται μία συζήτηση όπου συμψηφίζονται τα τωρινά δεδομένα με την προηγούμενη μελέτη. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτεινόμενες ιδέες με αξιολόγηση και τέλος στο ένατο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα.

masterThesis

Antidive (EL)
Stiction (EL)
Μοτοσικλέτα (EL)
Suspension (EL)
Ανάρτηση (EL)


2016-10-15


2017-10-25T12:05:24Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.