Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους αρμοδιότητας των τελωνείων. Μελέτη περιπτώσεων στα λιμάνια του Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥγιεινή και ασφάλεια στους χώρους αρμοδιότητας των τελωνείων. Μελέτη περιπτώσεων στα λιμάνια του Αιγαίου (EL)

Παπαμακάριος, Θεολόγος

aegean

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε, με στόχο τον προσδιορισμό των προβλημάτων για τη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας στα νησιωτικά Τελωνεία του Αιγαίου, μέσα από τις αντιλήψεις και τις προσωπικές αξιολογήσεις, των παραμέτρων του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, των Τελωνειακών υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτά. Η κουλτούρα ασφαλείας στα Τελωνεία του Αιγαίου μελετήθηκε, με βάση τις ατομικές συμπεριφορές, το κλίμα ασφάλειας και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, όπως αξιολογούνται από τους εργαζόμενους. Η χρήση ερωτηματολογίου προς τους Τελωνειακούς και στοχευμένων συνεντεύξεων από υπηρεσιακούς και μη φορείς, έκανε εμφανείς τις σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο ορατότητας και οργάνωσης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, ενώ τόσο οι συμπεριφορές, όσο και οι αντιλήψεις των εργαζομένων κρίνονται μάλλον θετικές. Η διερεύνηση της κουλτούρας ασφάλειας, ενός διασπασμένου γεωγραφικά κρατικού οργανισμού, μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά και εξειδίκευση της θεωρητικής γνώσης, σε επιμέρους τομείς της εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας.

masterThesis

Customs safety culture (EL)
Υγιεινή και ασφάλεια (EL)
Χώροι αρμοδιοτητας Τελωνείων (EL)
Κουλτούρα ασφάλειας Τελωνείων (EL)
Health and safety (EL)
Customs jurisdiction areas (EL)


2016-12-31


2017-10-25T12:10:56Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.