Μάρκετινγκ ανάδειξης μνηνείων παγκόσμιας κληρονομιάς: μια συστημική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μάρκετινγκ ανάδειξης μνηνείων παγκόσμιας κληρονομιάς: μια συστημική προσέγγιση (EL)

Γκικόπουλος, Νικόλαος

aegean

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη συστημική θεωρία και το μάρκετινγκ. Η συστημική θεωρία είναι (ή φιλοδοξεί να γίνει) μια υπερθεωρία που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πεδία Αν και στο κομμάτι της οργάνωσης και της διοίκησης (μεταξύ άλλων) έχουν γίνει σημαντικές μελέτες και προσεγγίσεις με βάση τη συστημική θεωρία, στο κομμάτι του μάρκετινγκ υπάρχουν ελάχιστες. Αυτή η παράμετρος, σε συνδυασμό με το ότι τα μνημεία και τα μουσεία στον σύγχρονο κόσμο της πληροφορίας χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν αλλά ακόμα θεωρούν το μάρκετινγκ ως ένα θέμα ταμπού που τους απομακρύνει μάλιστα από την αποστολή τους, οδήγησαν στην παρούσα μελέτη. Στόχος είναι μια βιβλιογραφική έρευνα όπου θα διευκρινιστούν ποια κενά υπάρχουν πάνω στην προώθηση των μνημείων και των μουσείων και μέσα από μια συστημική ανάλυση και προσέγγιση να προταθούν λύσεις. Αυτή η μελέτη δεν αποσκοπεί μόνο στην ανάπτυξη των μνημείων ή του μάρκετινγκ, αλλά και στην εξέλιξη της ίδιας της συστημικής θεωρίας. Η μελέτη έχει σαν παράδειγμα (case study) το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το «Μοναστήρι του Όσιου Λουκά» στο Στείρι της Βοιωτίας. Ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το οποίο έχει πολλά περιθώρια προβολής και τη δυνατότητα να βοηθήσει και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και μάλιστα σε μια εποχή όπου η οικονομική κρίση έχει φέρει σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση τη τοπική κοινωνία.

masterThesis

Μάρκετινγκ (EL)
Συστήματα συμπεριφοράς (EL)
Systemic theory (EL)
Behavioral systems (EL)
Συστημική θεωρία (EL)
Marketing (EL)


2016-02-24


2017-10-27T08:25:10Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.