Η διάκριση των εξουσιών στο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το σύνταγμα της χώρας. Προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η διάκριση των εξουσιών στο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το σύνταγμα της χώρας. Προβλήματα και προοπτικές (EL)

Αμπαζά, Ελένη

aegean

Το σύνθετο πλέγµα σχέσεων, όπως αυτό δομείται ανάµεσα στην κεντρική διοίκηση, την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, αποκαλύπτει, όχι µόνο τον τρόπο οργάνωσης της διοίκησης, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος το οποίο, βασίζεται σε συγκεντρωτικές δοµές. Μετά, τις εκτεταμένες θεσµικές αλλαγές στο χώρο της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης από την δεκαετία του 1990, έως σήμερα έχει συντελεσθεί αρκετά σημαντική πρόοδος ως προς την εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής της διάκρισης των λειτουργιών. Η δοκιµασία ωστόσο των θεσµών στην πράξη, καταδεικνύει τις σημαντικές ελλείψεις του μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης, ως προς την ουσιαστική λειτουργία της αρχής, γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα για σημαντικότερες και μεγαλύτερης κλίμακας αλλαγές στο προσεχές µέλλον στο διοικητικό σύστημα.

masterThesis

Administration (EL)
Government (EL)
Low (EL)
Διάκριση (EL)
Σύνταγμα (EL)
Αυτοδιοίκηση (EL)


2017-06


2017-11-10T06:53:41Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.