Πολυμεσικό παραμύθι με θέμα τον ρατσισμό στο σχολείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πολυμεσικό παραμύθι με θέμα τον ρατσισμό στο σχολείο (EL)

Μαυροειδή, Αικατερίνη- Γεωργία

aegean

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πολυμεσικής εφαρμογής με θέμα το ρατσισμό στο σχολείο. Συμπεριλαμβάνει και μια αξιολόγηση ύστερα από την αλληλεπίδραση ορισμένων χρηστών με αυτή. Μέσα από τη διαδικτυακή έρευνα εντοπίστηκαν πληροφορίες που αφορούν στις πολυμεσικές εφαρμογές, τη διάδραση του ανθρώπου με τον υπολογιστή, αλλά και την έννοια του ρατσισμού. Επιπλέον, αναφέρονται οι μέθοδοι αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης της κάθε μεθόδου. Η εργασία αυτή απαντά σε ερωτήματα, όπως τι εννοούμε με τον όρο "διάδραση", τι είναι πολυμεσικές εφαρμογές, τι είναι ο ρατσισμός, ποια είναι τα πιθανά βήματα για την υλοποίηση μιας τέτοιας εφαρμογής, πώς γίνεται η αξιολόγηση, ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση και πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, ύστερα από την αξιολόγηση.
This thesis aims to create a multimedia application on racism in schools. It is also evaluated though various users. Through the online survey conducted, detected information relating to multimedia applications, the interaction between human and computer and the concept of racism are analyzed in detail. Furthermore, evaluation methods and the criteria of each method are reported. This study answers to questions such as what is meant by the term "interaction", what multimedia applications are, what is racism, what are the possible steps for the implementation of such an application, how to evaluate, what criteria are used in assessing and how we can reach conclusions after assessment.

masterThesis

Ρατσισμός (EL)
Μέθοδοι Αξιολόγησης (EL)
Evaluation (EL)
Αξιολόγηση (EL)
Κριτήρια Αξιολόγησης (EL)
Μultimedia Αpplications (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Criteria (EL)
Racism (EL)
Methods (EL)
Πολυμεσικές εφαρμογές (EL)


2016-02


2017-11-14T13:48:06Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.