Γνώσεις και στάσεις ελαιοκαλλιεργητών γύρω από τη δακοκτονία στο Νησί της Ρόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Olive tree growers’ knowledge and attitudes towards olive fruit fly control on the island of Rhodes Greece (EL)
Γνώσεις και στάσεις ελαιοκαλλιεργητών γύρω από τη δακοκτονία στο Νησί της Ρόδου (EL)

Παπανικολάου, Τσαμπίκος Ν.

aegean

Olive cultivation in Greece covers an area of 7.16 million acres, numbering about 130 million olive trees, and presents an outstanding economic, social, cultural and environmental importance. However, there are some environmental dangers which are often connected to olive tree cultivation. Furthermore, in intensive olive culture systems there is a trend of repetitive use of persistent and non-biodegradable pesticides in order to ensure and prevent damage and deterioration of applicable crops as to not degrade production. The fruit fly is the main enemy of olive trees in Greece, as it is in other countries and even in other continents where cultivation is spreading. As a part of an integrated control system the Government has implemented, methods of olive fruit fly control and killing The object of this research is the detection of environmental knowledge and attitudes that olive tree growers have on controlling and killing olive fruit fly on the island of Rhodes. One hundred fifty olive tree growers from the island of Rhodes participated in, the final sample for this study. The survey results show, that olive tree growers’ knowledge on controlling and killing olive fruit fly was very satisfactory and their attitudes can be considered as quite satisfactory in relation to the environment.
Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα η οποία καταλαμβάνει μια έκταση 7,16 εκατ. στρεμμάτων, αριθμώντας 130 εκατ. ελαιόδεντρα περίπου, παρουσιάζει εξέχουσα οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται συχνά με την καλλιέργεια της ελιάς. Ειδικότερα, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες εσφαλμένοι και μη ορθολογικοί ανθρώπινοι χειρισμοί της ελαιοκαλλιέργειας μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Επιπλέον, στα εντατικά συστήματα καλλιέργειας της ελιάς υπάρχει η τάση επαναλαμβανόμενων εφαρμογών μιας σειράς εντομοκτόνων για να διασφαλιστεί η απουσία προσβολών από επιβλαβή έντομα και να προληφθεί τυχόν υποβάθμιση της παραγωγής. Ο δάκος αποτελεί το σημαντικότερο εχθρό της ελιάς στην Ελλάδα αλλά και σε όσες άλλες χώρες ακόμα και σε άλλες ηπείρους όπου εξαπλώνεται η καλλιέργειά της. Για την καταπολέμηση του δάκου το κράτος εφαρμόζει το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανίχνευση των περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων των ελαιοκαλλιεργητών γύρω από το θέμα της Δακοκτονίας στο νησί της Ρόδου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 150 ελαιοκαλλιεργητές από διάφορα χωριά της Ρόδου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι γνώσεις των ελαιοκαλλιεργητών σχετικά με το θέμα της Δακοκτονίας ήταν πολύ ικανοποιητικές και οι στάσεις μπορούν να κριθούν ως αρκετά ικανοποιητικές σε σχέση με το περιβάλλον

masterThesis

Olive (EL)
Γνώσεις (EL)
Ελαιοκομία (EL)
Δακοκτονία (EL)
Knowledge (EL)
Dakoktonia (EL)


2016-05-17


2017-11-28T12:35:12Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.